CÁC NHÀ TÀI TRỢ CỦA SỰ KIỆN

BTC Internet Day 2021

Xin trân trọng cảm ơn các Nhà Tài Trợ của sự kiện!

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

VIEW BIOGIỚI THIỆU

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

SỰ KIỆN HÂN HẠNH ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI

VIEW BIOGIỚI THIỆU

HIỆP HỘI INTERNET VIETNAM

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ TỔ CHỨC

VIEW BIOGIỚI THIỆU

CỤC VIỄN THÔNG

VIEW BIOGIỚI THIỆU

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG 

VIEW BIOGIỚI THIỆU

VIETTEL

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ TỔ CHỨC

VIEW BIOGIỚI THIỆU

Cục Viễn Thông

VIEW BIOGIỚI THIỆU

TRUNG TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG 

VIEW BIOGIỚI THIỆU

VIETTEL 

 

   TÀI TRỢ VÀNG

VIEW BIOGIỚI THIỆU

F-SECURE

VIEW BIOGIỚI THIỆU

Yeah1

VIEW BIOGIỚI THIỆU

HUAWEI

VIEW BIOGIỚI THIỆU

MOBIFONE

   TÀI TRỢ VÀNG

VIEW BIOGIỚI THIỆU

F-SECURE

VIEW BIOGIỚI THIỆU

HUAWEI

VIEW BIOGIỚI THIỆU

YEAH1

VIEW BIOGIỚI THIỆU

MOBIFONE

TÀI TRỢ BẠC

ĐƠN VỊ  TRUYỀN THÔNG

VIEW BIOGIỚI THIỆU

YEAH1

VIEW BIOGIỚI THIỆU

VMG

ĐƠN VỊ  TRUYỀN THÔNG

VIEW BIOGIỚI THIỆU

YEAH1

VIEW BIOGIỚI THIỆU

VMG