KHÁCH MỜI & CHUYÊN GIA

Internet Day là sự kiện thường niên do Hiệp hội Internet Việt Nam chủ trì từ năm 2012 nhằm cổ vũ cho sự phát triển của Internet Việt Nam và kỷ niệm ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet toàn cầu (ngày 19/11/1997)

Hân Hạnh Được Tiếp Đón

VIEW BIOGIỚI THIỆU

Ông Vũ Đức Đam 

Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Hân Hạnh Được Tiếp Đón

 Diễn Giả

 Diễn Giả

DIỄN GIẢ PHIÊN CHIỀU VIA

DIỄN GIẢ PHIÊN CHIỀU VNNIC