AGENDA INTERNET DAY 2021

Bối cảnh lựa chọn chủ đề

Năm 2021 đánh dấu Internet Day lần thứ 10. Sự kiện Internet Day thường niên có sứ mệnh chia sẻ đa chiều, hữu ích và cởi mở hướng đến một cái nhìn toàn diện, chân thực nhất về các dịch chuyển của Internet, của chuyển đổi số; nhận diện những trở ngại, thách thức, đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Chúng ta đang tiến tới kỷ nguyên Dữ liệu hóa (Datafication). Trong chuyển đổi số, dữ liệu số ngày càng tỏ rõ sức mạnh và được ví von là đáng giá hơn cả dầu mỏ. Sớm dự đoán được vai trò quan trọng của kinh tế dữ liệu và chuẩn bị các cách tiếp cận để xây dựng kinh tế dữ liệu, Ủy ban Châu Âu đã xây dựng một báo cáo nghiên cứu có tên “A European strategy for data” (Chiến lược về dữ liệu của Châu Âu).

PHỤC HỒI VÀ BỨT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN DỮ LIỆU HÓA

Năm 2021 đánh dấu Internet Day lần thứ 10. Sự kiện Internet Day thường niên có sứ mệnh chia sẻ đa chiều, hữu ích và cởi mở hướng đến một cái nhìn toàn diện, chân thực nhất về các dịch chuyển của Internet, của chuyển đổi số; nhận diện những trở ngại, thách thức, đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Chúng ta đang tiến tới kỷ nguyên Dữ liệu hóa (Datafication). Trong chuyển đổi số, dữ liệu số ngày càng tỏ rõ sức mạnh và được ví von là đáng giá hơn cả dầu mỏ. Sớm dự đoán được vai trò quan trọng của nền kinh tế dữ liệu và chuẩn bị sẵn các cách tiếp cận để xây dựng nền kinh tế dữ liệu, Ủy ban Châu Âu đã xây dựng một báo cáo nghiên cứu có tên gọi “A European strategy for data” (Chiến lược về dữ liệu của Châu Âu).

Trong kỷ nguyên Dữ liệu hóa, các Doanh nghiệp sẽ phải quyết liệt xây dựng văn hóa dữ liệu (Data Culture) hay sử dụng các công cụ, công nghệ, và quy trình tổng thể để trở thành Data-driven-enterprise (Doanh nghiệp điều hành dựa trên dữ liệu số). Bằng cách đó, doanh nghiệp sẽ đạt được tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (nhân viên và khách hàng) dựa trên các công nghệ quản lý, khai thác và ứng dụng dữ liệu số tiên tiến như: AI, Blockchain, NFT, Metaverse,

 

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

VIEW BIOGIỚI THIỆU

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị đã bảo trợ sự kiện Ngày Internet Việt Nam thường niên từ năm 2012 đến nay.
Sự kiện Internet Day 2021 chủ đề “Hiện thực hóa Khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam” được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý bảo trợ theo công văn số 4448/BTTTT-THH ngày 03/11/2021

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC


VIEW BIOGIỚI THIỆU

HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM

Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) được thành lập vào tháng 10 năm 2010, hoạt động duới hình thức tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận. VIA hiện có hơn 100 thành viên bao gồm các công ty viễn thông, ISP, truyền thông, nội dung số. nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, nhà cung cấp phần cứng và phần mềm, v.v. VIA tập trung vào các hoạt động cầu nối giữa các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp, cộng đồng internet thông qua các hoạt động đàm phán đối thoại, hội thảo, kết nối kinh doanh, đào tạo và quảng bá. VIA nhắm đến việc xây dựng một hệ sinh thái Internet Việt Nam tươi sáng, sự cởi mở và công bằng cho mọi người

Giới thiệu về Internet Day

VIEW BIOGIỚI THIỆU

Internet Day là sự kiện thường niên do Hiệp hội Internet Việt Nam chủ trì từ năm 2012 nhằm cổ vũ cho sự phát triển của Internet Việt Nam và kỷ niệm ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet toàn cầu (ngày 19/11/1997). Internet Day đồng thời là diễn đàn mang tầm cỡ quốc gia để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet, viễn thông trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế về Internet, các cơ quan chính phủ, các nhà quản lý trong lĩnh vực internet/viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin gặp gỡ, trao đổi góp phần tìm ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhằm thúc đẩy cho sự phát triển chung của internet tại Việt Nam trong thời kỳ mới.